Martin Timothy Timko

O mne

Záujmy, záľuby

Záujmy

Programovanie

Basic, Delphi, C/C++, C#

Jednotný systém

Prvý program som napísal, keď som bol 10-ročný. Bol to jednoduchý program v programovacom jazyku Basic. Môj prvý počítač bol 8-bitový počítač Sharp MZ-800. Ako 12-ročný som začal reálne programovať na počítači 386 DX-2(40 MHz), 8MB RAM, videokarta Cirrus Logic 1MB RAM, 250 MB HDD a operačnom systéme Windows 3.11 for Workgroups (niekedy Windows 3.1). Na strednej škole som sa naučil programovací jazyk C, trochu C++ a postupne jazyk C# a objektovo-orientované programovanie. Preferujem programovacie jazyky C/C++/C#.Hudba & gitara

Blues, Blues-Rock, Jazz

Jednoduchosť harmónie

Môj preferovaný hudobný štýl je blues, blues-rock a jazz. Keď som bol 13-ročný, kúpil som si svoju prvý gitaru, klasickú gitaru a hrával som prevažne country/folk. Od svojich 23-rokov som začal hrávať tiež na elektrickej gitare. Som gitarový autodidakt, samouk a hrám vo voľnom čase v rámci záľuby. Hral som a počúval relatívne veľké množstvo skladieb od rôznych gitaristov, napríklad Miroslav Žbirka, Karel Plíhal, Paul Simon, Mike Oldfield, Steve Ray Vaughan, B.B.King, Jimi Hendrix, Mark Knopfler alebo John Mayer a medzi skupiny patrí napríklad Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Pink Floyd, U2, R.E.M. alebo obľúbená skupina Fleetwood Mac.Knihy

Vedecká literatúra

Bohatstvo samoty

Medzi moje vášne patrí čítanie kníh. Od svojho detstva som čítal rôznu literatúru. V určitom období som skúšal čítať beletriu, ale nezaujala ma. Ak ma zaujala nejaká beletria, tak som ju počúval vo forme audio knihy. Je to pre mňa lepšia možnosť, pretože na príbehy mám lepšiu audio pamäť. Čítam väčšinou knihy o programovaní, filozofii, psychológii a tiež inú populárno-náučnú literatúru.

Osobnosť

MBTI

ISTJ

Logista/Vyšetrovateľ

Osobnosť môže byť kategorizovaná typológiou MBTI do štyroch základných skupín kľúčovými pármi vlasností. Každá osobnosť je kompináciou určitých typov - každý typ platí len do určitej miery (založené na percentuálnych výsledkoch).

I - Introverzia

S - Zmyslové vnímanie

T - Myslenie

J - Usudzovanie

Charakteristika

ISTJ sú zodpovední organizátori, ktorých úlohou je vytvárať a presadzovať poriadok v systémoch a inštitúciách. Sú úhľadní a usporiadaní, zvonku aj zvnútra a majú tendenciu mať plán a postup na všetko, čo robia. Spoľahliví a poslušní ISTJ chcú dodržiavať tradíciu a riadiť sa predpismi.

ISTJ radi vedia, aké sú pravidlá hry, viac si cenia predvídateľnosť než fantázie. Spoliehajú sa na svoje minulé skúsenosti, ktoré ich majú usmerniť a najlepšie im vyhovuje známe prostredie. ISTJ dôverujú osvedčenej metóde a oceňujú hodnotu špecializovanej praxe na budovanie dôvery v ich schopnosti.

ISTJ sú pracovití a budú sa snažiť do vtedy, kým sa nesplní daná úloha. Sú logickí a metodickí a často ich bavia úlohy, ktoré od nich vyžadujú, aby na vyriešenie problému použili postupné uvažovanie. Svoju pozornosť venujú detailom a starostlivo skúmajú veci, aby sa ubezpečili, že sú správne. Vďaka svojej priamej logike a orientácii na detail pracujú ISTJ systematicky na udržiavaní poriadku vo svojich malých častiach sveta.

Medzi obľúbené záľuby ISTJ patria hry na sústredenie ako sú šach, hranie počítačových hier, sledovanie športových udalostí, fyzická zdatnosť a samostatný šport ako je napríklad golf.

Pre viac informácií: Truity.com, 16personalities.com

Osobné

Fotografia
personal-photo
CV (English)

Curriculum vitae (EN)

Životopis

Tento životopis obsahuje kompletný popis mojich znalostí. Korešponduje s GDPR.

CV (Slovenský)

Curriculum vitae (SK)

Životopis

Tento životopis obsahuje kompletný popis mojich znalostí. Korešponduje s GDPR.

Publikácie

IT, filozofia, psychológia

Tieto publikácie boli vytvorené z blogu: blog.martintimothytimko.net. V tejto forme je to viac súhrnné a kompaktné. Jednotlivé články boli napísané voľnejšou formou, ale viac profeionálnejšie než ostatné články na mojich blogoch. Zo začiatku som písal len o počítačovej grafike, pretože ma zaujala. Neskôr som sa potreboval učiť aj ostatné IT oblasti a z toho dôvodu som začal písať články vo forme výukových článkov pre svoju osobnú potrebu. Ostatné disciplíny boli napísané len vo forme názoru. Publikácie boli napísané v typografickom systéme LaTeX. Pre tento účel boli použité voľne dostupné LaTeX šablóny.

Články nie sú úplne profesionálne a sú založené na výukovej báze. Všetky články som napísal svojími vlastnými slovami s použitím dostupnej literatúry.

Umelé neurónové siete

Matematické modelovanie

Jedinou oblasťou počítačov, ktorá priamo súvisí s biologickými princípmi mozgu je oblasť umelých neurónových sietí. Táto oblasť je do značnej miery oblasťou matematiky, pretože dôležitou súčasťou je matematická štatistika ako aproximácia nejakej funkcie. Táto publikácia popisuje matematické princípy umelých neurónových sietí a ich implementáciu v programovacom jazyku.


27 pages21 jul 2017Martin Timothy Timko et al.

Algortimy

Matematické modelovanie

Algoritmy existujú všade okolo nás. Všetko na svete má svoj vlastný systém a povahu. Počítačové systémy sa správajú do veľkej miery ako procesy v prírode. Táto publikácia popisuje niektoré algoritmické princípy.


16 pages29 sep 2015Martin Timothy Timko et al.

Kalkulus

Matematické modelovanie

Diferenciálne a integrálne počty sa označujú ako kalkulus a slúžia na presný popis zmien, rozdielov v rôznych formách. Východiskovým bodom pre tieto počty bola geometria, takže aj dnes môžeme v geometrii nájsť najväčšie použitie. Táto publikácia pojednáva o základnom použití tohto počtu.


10 pages04 mar 2015Martin Timothy Timko et al.

Metódia sledovania lúčov

Počítačová grafika

Klasické zobrazovanie, ktoré bolo spomenuté v predchádzajúcich článkoch má niekoľko nevýhod. Nebolo možné zobraziť prekrývajúce sa telesá, osvetlenie bolo rovnomerné s konštantným zarovnaním. Tieto a ďalšie nevýhody sa vyriešili zobrazovacími metódami založenými na sledovaní lúčov.


58 pages17 aug 2017Martin Timothy Timko et al.

Úvod do počítačovej grafiky

Počítačová grafika

Článkov o počítačovej grafike je na Internete pomerne veľké množstvo. Väčšinou popisujú počítačovú grafiku pomocou rôznych grafických rozhraní API, najčastejšie OpenGL alebo DirectX. Nasledujúca publikácia obsahuje základné grafické prvky, ktoré sú súčasťou každého grafického API.


59 pages16 jun 2015Martin Timothy Timko et al.

ASP.NET MVC: Praktický príklad

Softvérové inžinierstvo

Praktická ukážka aplikácie návrhového vzoru MVC. V ukážkach sa používajú najbežnejšie prístupy (bez scaffolding-u).


22 pages12 jan 2018Martin Timothy Timko

ASP.NET MVC

Softvérové inžinierstvo

Prehľad vývojových frameworkov .NET a ASP.NET od ich vzniku po súčasnosť podľa historických faktov, názorov ostatných a tiež z môjho osobného pohľadu.


14 pages24 sep 2017Martin Timothy Timko

SQL Server: Entity framework

Softvérové inžinierstvo

Objektové databázy (ORM) sa vytvorili ako dobrý doplnok ku klasickým databázam ako nadstavba. Jedným z týchto prístupov je Entity Framework. Publikácia obsahuje klasické prístupy a tiež použitie migrácií.


25 pages17 sep 2017Martin Timothy Timko

SQL Server: ADO.NET

Softvérové inžinierstvo

Jeden z najzákladnejších databázových prístupov, ktorý sa používa na vytvorenie databáz na moderných počítačoch. Publikácia obsahuje kompletný popis inštalácie jednotlivých častí serverov SQL a programovania v tomto prostredí.


14 pages14 sep 2017Martin Timothy Timko

JavaScript

Softvérové inžinierstvo

Základné a mierne pokročilé princípy skriptovania v jazyku JavaScript. Publikácia popisuje prvky jazyka JavaScript bez knižníc JavaScript. Na záver popisuje základné použitie niektorých javascriptových knižníc ako jQuery a Bootstrap.


31 pages11 sep 2017Martin Timothy Timko

Návrh webovej stránky

Softvérové inžinierstvo

Základom pre tvorbu webových stránok sú jazyky HTML a CSS. Táto publikácia používa tieto jazyky na vytvorenie a návrh webovej stránky podľa štandardov. Tieto princípy návrhu môžu byť použité ako základ pre veľkú webovú stránku.


19 pages06 sep 2017Martin Timothy Timko, Elizabeth Castro et al.

CSS

Softvérové inžinierstvo

Kompletný návod na skriptovanie v jazyku CSS v zjednodušenej podobe. Obsahuje základné a niektoré pokročilé jazykové prvky. Hlavný dôraz je kladený na praktický návrh webových stránok.


9 pages05 sep 2017Martin Timothy Timko, Elizabeth Castro et al.

HTML

Softvérové inžinierstvo

Kompletný návod na skriptovanie v jazyku HTML v zjednodušenej podobe. Obsahuje základné a niektoré pokročilé jazykové prvky. Hlavný dôraz je kladený na návrh webovej stránky z praktického hľadiska. Toto je verzia HTML5, ale väčšina je k dispozícii aj pre štandardné HTML nižšej triedy.


22 pages02 sep 2017Martin Timothy Timko, Elizabeth Castro et al.

Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo

Komplexný prehľad dôležitých častí programovania a vývoja softvéru. Publikácia obsahuje aj porovnanie niektorých programovacích jazykov.


88 pages26 oct 2016Martin Timothy Timko et al.

Pokročilá hudobná teória

Hudobná teória

Komplexné vedomosti z pokročilej hudobnej teórie. Publikácia popisuje analytický prístup a intuitívny prístup k hudobnej teórii. Intuitívny prístup zahŕňa moje vlastné skúsenosti s hraním na gitare. Analytický prístup je založený na teórii klasickej harmónie. Vždy je možné tieto prístupy kombinovať.


27 pages22 mar 2020Martin Timothy Timko

Úvod do hudobnej teórie

Hudobná teória

Komplexné vedomosti z hudobnej teórie určené predovšetkým pre gitaru. Okrem prísnych hudobných pravidiel obsahuje publikácia aj niektoré moje osobné skúsenosti s hraním na gitare. (Poznámka: Videá z YouTube je možné prehrať na nasledujúcom odkaze osobitne len v prehliadači PDF súborov, nie v internetovom prehliadači.)


47 pages04 feb 2018Martin Timothy Timko

Krátke dejiny hudby

Hudobná teória

Hudba je všade okolo nás. Existuje veľa hudobných žánrov a niekedy je dobré poznať históriu týchto žánrov. Táto publikácia obsahuje krátku históriu bluesovej hudby až po experimentálnu elektronickú hudbu s mnohými hudobnými ukážkami. (Poznámka: Videá z YouTube je možné prehrať na nasledujúcom odkaze osobitne len v prehliadači PDF súborov, nie v internetovom prehliadači.)


73 pages05 sep 2016Martin Timothy Timko et al.

Modularita študjiných odborov

Filozofia

Obsahom jednotlivých študijných odborov sú často predmety, ktoré neposkytujú adekvátne získavanie vedomostí. Dôvodom môže byť nevhodné umiestnenie predmetov v rámci celého študijného programu. Tento článok je o efektívnejšom rozdelení predmetov.


5 pages10 mar 2018Martin Timothy Timko

Q.E.D.

Filozofia

Ako už názov napovedá, Q.E.D. z latinčiny „quoderat demonstrandum“, znamená to, čo bolo treba dokázať. V tejto súvislosti sa jedná o predstavenie konceptu zhodnotenia prínosu matematiky a informatiky v rámci súčasného pracovného trendu a teoretického rozdelenia pracovných povolaní z hľadiska ich hodnôt pre budúci rozvoj.


6 pages05 mar 2018Martin Timothy Timko

Idea univerzity

Filozofia

Univerzitné hodnoty sú degradované, bagatelizované. Prístup k informáciám sa odklonil od klasickej studne vedomostí vo forme kníh, ktorá sa transformovala do impozantnejšej podoby. A otázka škôl, univerzít ako inštitúcií, kde sa koncentrujú vedomosti na jednom mieste sú spochybnené v súvislosti s ľahkou dostupnosťou informácií.


5 pages25 feb 2018Martin Timothy Timko et al.

O filozofii

Filozofia

Každý si niekedy myslel, že premýšľa z viacerých strán a pýtal sa na význam svojich záverov. Niekedy našiel správnu odpoveď hneď, inokedy po dlhom čase. Nasledujúci článok predstavuje môj pohľad na filozofiu.


4 pages28 april 2018Martin Timothy Timko

Umelá osobnosť

Psychológia

Ľudské bytosti možno hodnotiť podľa rôznych kritérií. Jedným z týchto kritérií sú skôr subjektívne osobnostné charakteristiky človeka. Na druhej strane iné psychometrické vlastnosti sú podobné. Ak neurovedci nenájdu v mozgu presné ložiská, ktoré je možné kvantitatívne merať s absolútnou hodnotou, bude to len pravdepodobnosť a štatistika.


3 pages28 april 2018Martin Timothy Timko et al.

O psychológii

Psychológia

Psychológiu možno považovať za jednu z najmladších spoločenských vied. Na druhej strane, vďaka rýchlemu vedeckému a technologickému pokroku dosiahla pomerne vysokú vedeckú úroveň. Psychológia sa napriek tomu všeobecne považuje za „vedeckú vedu“, pretože jej úsudok a úsudky sú do značnej miery subjektívne. V každom prípade ponúka určité stabilné vlastnosti a metódy, ktoré je možné uplatniť aj v praktickom živote.


3 pages26 april 2018Martin Timothy Timko

Russkaya matematikaya

Fiction

Krátky príbeh o mojich skúsenostiach s matematikou a stretnutiach s matematikmi, ktorí študovali na Moskovskej štátnej Lomonosovej univerzite v Moskve. Tieto skúsenosti som získal počas štúdia v rokoch 2003 až 2012. Na základe skutočného príbehu.


32 pages31 mar 2020Martin Timothy Timko

Denisa Denisovna

Beletria

Krátky príbeh o mojich kľúčových skúsenostiach s psychoterapiou. Denisu som navštevoval od roku 2003 do približne roku 2009, keď som študoval na vysokej škole. Na základe skutočného príbehu.


30 pages27 mar 2020Martin Timothy Timko

Nočná fontána

Beletria

Krátky príbeh o mojich začiatočníckych skúsenostiach so ženami v sexuálnych službách. Jednotlivé skúsenosti vznikali postupne v roku 2015, keď som pracoval v Prahe ako programátor. Na základe skutočného príbehu.


44 pages28 nov 2019Martin Timothy Timko

Programovanie

(ASP).NET C#

Nasledujúce projekty boli naimplementované v mojom voľnom čase ako hobby projekty počas štúdia na škole. Pre všetky projekty je možné si pozrieť ukáýkové kódy na mojom GitHub-e: https://github.com/mttcode

Evidencia plošných spojov

2015/2018

C#/.NET/WinForms

Tímový projekt

Vývoj informačného systému a popis výrobného procesu elektronických dosiek plošných spojov (PostgreSQL, Entity Framework, Database First). Vytvorenie používateľského rozhrania prezentačnej vrstvy pomocou knižnice DevExpress. Údržba ďalšieho menšieho staršieho informačného systému (WinForms). Práca v 4-člennom tíme samostatných programátorov. Úlohy zadávané vo forme interného systému (CMS) a Apache Subversion (SVN), neustále kontroly približne v týždenných intervaloch.

Registrácia škôl

2013/2015

C#/.NET/WinForms

Tímový projekt

Vývoj informačného systému pozostávajúceho z modulov rôznorodej evidencie a správy. Informačné systémy boli navrhnuté v jazyku .NET/C# ako aplikácia WinForms s databázou MS SQL prostredníctvom objektovo-relačného mapovania NHibernate. Práca v aktívnom 3-člennom tíme s jedným hlavným programátorom a pomerne častými telekonferenciami. Problémy dané vo forme verzie Team Foundation Server (TFS), priebežných kontrol každý týždeň. Výsledkom projektu bol systém pre evidenciu a správu žiakov a škôl.

Night Riders - sociálna sieť

2020

C#/ASP.NET Core, Web API REST, Angular

Osobný projekt

Webová aplikácia, Night Riders (Noční jazdci). Aplikácia bola vytvorená v jazyku .NET/C# ako webová aplikácia ASP.NET Core, REST Web API s prezentačnou vrstvou v Angular. Prístup k používateľom sa realizuje prostredníctvom protokolu OAuth 2.0 (JWT, JSON Web Token). Použitie MS SQL Express, Entity Framework Core (Code First) s Repository pattern a AutoMapper. Ako používateľské rozhranie bola použitá základná šablóna HTML/CSS.

Táto aplikácia má nasledujúce funkcie:

 • Prezentačná vrstva v Angular
 • Vylepšená autentifikácia a autorizácia (OAuth 2.0, JWT)
 • Zoznam používateľov (Repository pattern)
 • Použitie nástroja AutoMapper
 • Profily používateľov
 • Like systém
 • Jednoduchý registračný systém

Základná šablóna HTML/CSS bola vytvorená účelovo, ale postup tvorby zložitejšej šablóny HTML/CSS si môžete prečítať v mojom článku Návrh webovej stránky.

Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

BookShop - jednoduchý e-shop

2020

C#/ASP.NET Core MVC

Osobný projekt

Webová aplikácia, BookShop (kníhkupectvo). Aplikácia bola vytvorená v jazyku .NET/C# ako webová aplikácia ASP.NET Core s MVC frameworkom. Prístup k produktom sa realizuje prostredníctvom funkčnosti relácie. Používanie jadra Entity Framework (Code First) s Repository pattern. Ako používateľské rozhranie bola použitá základná šablóna HTML/CSS.

Táto aplikácia má nasledujúce funkcie:

 • Zoznam produktov (Repository pattern)
 • Vkladanie a vyberanie produktov z košíka (jednoduchý systém CRUD)
 • Vyhľadávanie produktov podľa kategórií
 • Funkcia relácie s rozšíreným profilom používateľa

Základná šablóna HTML/CSS bola vygenerovaná pomocou Visual Studio, ale na tvorbu zložitejšej šablóny HTML/CSS si môžete prečítať môj článok Návrh webovej stránky.

Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

Loners - jednoduchá sociálna sieť

2019

C#/ASP.NET MVC

Osobný projekt

Webová aplikácia, jednoduchá sociálna sieť Loners (samotári). Aplikácia bola vytvorená v jazyku .NET/C# ako webová aplikácia ASP.NET s MVC frameworkom. Prístup k aplikácii je zabezpečený (len šifrovaným jednoduchým heslom, algoritmus SHA) prostredníctvom autentifikácie používateľa. Používatelia sa môžu zaregistrovať a prihlásiť. Hlavná stránka obsahuje jednoduché menu, používateľský profil, chat, zoznam používateľov a fulltextové vyhľadávanie. Všetky dáta sú uložené v databáze SQL prostredníctvom Entity framework objektovo-relačným mapovaním. Ako používateľské rozhranie boli použité základné šablóny HTML/CSS s knižnicou Bootstrap a jQuery ako knižnica JavaScriptu.

Táto aplikácia má nasledujúce funkcie:

 • Login/Registration systém (bez tzv. scaffolding a jednoduché heslo šifrované algoritmom SHA)
 • Jednoduchý profilový systém
 • Vyhľadávanie používateľov
 • Chat (bez socketov, len prostredníctvom databázy)

Základná šablóna HTML/CSS bola vygenerovaná pomocou Visual Studio, ale na tvorbu zložitejšej šablóny HTML/CSS si môžete prečítať môj článok Návrh webovej stránky.

Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

Evidencia dokumentov

2017/2018

C#/ASP.NET MVC

Osobný projekt

Webová aplikácia poskytujúca dokumentovú evidenciu. Aplikácia bola vytvorená v jazyku .NET/C# ako webová aplikácia ASP.NET s MVC frameworkom. Prístup k aplikácii je zabezpečený prostredníctvom autentifikácie používateľa. Po prihlásení používateľ zobrazí zoznam dokumentov a ponuku odkazov pre každý záznam so základnými operáciami s dokumentom, ako je vytvorenie nového dokumentu, úprava dokumentu, odstránenie dokumentu a zobrazenie podrobností dokumentu. V zozname dokumentov je možné použiť filtrovanie podľa názvu, triedenie podľa stĺpcov a stránkovanie. Zoznam dokumentov je uložený v databáze SQL prostredníctvom Entity framework objektovo-relačného mapovania. Ako používateľské rozhranie boli použité základné šablóny HTML/CSS s knižnicou Bootstrap a jQuery ako knižnica JavaScriptu.

V tejto funkcionalite som použil tzv. scaffolding riešenie v rámci ASP.NET MVC:

 • Autentifikácia
 • CRUD

Boli pridané nasledujúce funkcie:

 • Filtrovanie podľa názvu (vyhľadávanie)
 • Triedenie podľa stĺpcov
 • Stránkovanie

Základná šablóna HTML/CSS bola vygenerovaná pomocou Visual Studio, ale na tvorbu zložitejšej šablóny HTML/CSS si môžete prečítať môj článok Návrh webovej stránky.

Ukážka zdrojového kódu

Blue lines

2011

C#/.NET/WinForms

Osobný školský projekt

Jednoduchá hra podobná slávnej ruskej hre Lines.Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

Mandefra

2011

C#/.NET/WinForms

Osobný školský projekt

Zobrazenie Mandelbrotovej množiny, fraktálov bez zväčšovania.Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

Osemsmerovka

2010

C#/.NET/WinForms

Tímový školský projekt

Počítačová hra, osemsmerovka (krížovka) pozostáva z klasického dvojúrovňového konceptu objektovo-orientovaného modelu založeného na formulároch systému Windows. Hra sa ovláda myšou a je možné ju načítať a uložiť v obyčajnom textovom súbore. Hracie pole sa skladá z jednotlivých písmen, ktoré je možné označiť myšou. Hra obsahuje konečné riešenie.


Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

Textová adventúra

2009

C#/.NET/Console

Osobný školský projekt

Počítačová hra, textová adventúra sa skladá z návrhových vzorov Command, Builder a používa princípy moderného objektovo-orientovaného programovania. Hra sa ovláda pomocou klávesnice. Jednotlivé miestnosti predstavujú okolitý svet. Súčasťou hry je aj mapa.Ukážka zdrojového kódu

Pracovné ponuky

2007

C/Console

Osobný školský projekt

Konzolová aplikácia v čistom programovacom jazyku C, ktorá slúži na zaznamenávanie pracovných ponúk. Program podľa daného čísla vykoná nejakú akciu. Údaje sú uložené v textovom súbore v binárnej podobe.
Ukážka zdrojového kódu

Pipe Layout - návrh potrubia

2012

C/C++/OpenGL

Osobný školský projekt

Diplomová práca - program na výpočet priesečníka valcových plôch v 3D priestore.Ukážka zdrojového kódu

Ukážka vzorového videa

RecogNum

2011

C#/.NET/WinForms

Osobný školský projekt

Jednoduchý program na rozpoznávanie čísel pomocou umelej neurónovej siete so spätným šírením.Ukážka zdrojového kódu

RecogPat

2011

C#/.NET/WinForms

Osobný školský projekt

Jednoduchý program na rozpoznávania vzorov pomocou umelej neurónovej siete hebbiánskeho typu.Ukážka zdrojového kódu

Hudba & gitara

Jazzové balady, folk Jazz, blues

V tejto sekcii budú pridávané hudobné skladby. Tieto skladby boli nahrávané vo voľnom čase ako hobby. Skladby v sekcii Folk jazz boli nahrávané elektrickou gitarou Epiphone Les Paul Standard a nylonovou akustickou gitarou Tension. V ostatných sekciách boli skladby nahrávané na elektrickej gitare Ibanez AF75 pre a jazz/blues skladby. Všetky kompozície je možné prehrať na mojom SoundCloud profile: https://soundcloud.com/martin-timothy-timko

Ako bolo povedané, v tejto sekcii boli niektoré skladby nahrávané na elektrickej gitare Epiphone Les Paul Standard a nylonovej akustickej Tension na elektretovom mikrofóne alebo priamou linkou do gitary. Tieto skladby sú koncipované ako krátne baladické kompozície, pričom pri ich tvorbe som sa inšpiroval folk-jazz gitaristom Karel Plíhal, ale podobnosť s jeho skladbami je založená len na základe počutého, sluchového prejavu, pretože pre jeho skladby zatiaľ neexistujú verejné notové zápisy.


Rok: 2014

Táto kompozícia bola vytvorená v roku 2014 spolu s ostatnými blues skladbami, ale táto kompozícia vykazuje viac folkový než bluesový charakter. Na druhej strane táto kompozícia bola vytvorená viac náhodným spôsobom než odpočúvaním iných skladieb. Úplne presný postup mi nie je doposiaľ známy.

Na ceste
Roky: 2005 - 2011

Tieto kompozície boli vytvorené postupne v rokoch 2005 - 2011. Niektoré skladby sú len krátke cover verzie. Boli to moje prvé pokusy.

Send Me On My Way (Krátka cover verzia od skupiny Rusted Root)CestaVýletĎumbierHoryHory (dlhá verzia)Pasienky

V tejto sekcii boli všetky skladby nahrávané na elektrickej jazzovej gitare Ibanez AF75. Tieto skladby som zahral ako jazzové štandardy podľa oficiálnych nôt s malými úpravami podľa učebnice autorovej knihy. Niektoré skladby obsahujú tiež gitarové taby a osobne som niektoré z nich konvertoval podľa seba do gitarových tabov.


Rok: 2019

Tieto kompozície boli vytvorené na jazzovej gitare Ibanez AF75 s Gibson 57 snímačom. Všetky kompozície boli nahrávané priamo prostredníctvom zvukovej karty Focusrite Scarlett 2i2. Niektoré skladby neobsahujú melodickú linku.

Jazzový štandard: Harold Arlen - Over the Rainbow (1938)Jazzový štandard: Antonio Carlos Jobim - The Girl from Ipanema (1963)Jazzový štandard: Antonio Carlos Jobim - The Girl from Ipanema (1963) (Iná verzia)Jazzový štandard: Eden Ahbez - Nature Boy (1948) (Svetlejšia verzia)Jazzový štandard: Eden Ahbez - Nature Boy (1948) (Temnejšia verzia)

V tejto sekcii boli všetky kompozície nahrávané na nylonovej akustickej gitare Tension s elektretovým mikrofónom. V týchto kompozíciách som sa inšpiroval gitaristom Stevie Ray Voughan, B.B.King, Karel Plíhal a čiastočne John Mayer.


Rok: 2014

Tieto kompozície boli vytvorené postupne v rokoch 2014 na nylonovej akustickej gitare. Niekedy som použil techniku vyťahovania strún ako základnú gitarovú techniku, ale v nahrávkach je to slabšie počuteľné, pretože boli použité nylonové struny na mojej nylonovej gitare a na nahrávanie bol použitý len elektretový mikrofón. Boli to moje prvé pokusy.

Gamma žiareniaZlý smerEpi náladaVčerajší deň

V tejto sekcii boli všetky kompozície nahrávané na elektrickej gitare Ibanez AF75. Hral som podľa svojej skúsenosti získanej z hrania jazzových štandardov alebo čítaní hudobnej teórie. Ostatné sóla boli hrané pre účely iných autorov, alebo mojej vlastnej preferencie.


Rok: 2019

Tieto kompozície boli vytvorené v rokoch 2019 na elektrickej gitare Ibanez AF75. Väčšinou nepoužívam gitarové efekty, alebo ak ich používam, tak len nejaké jemné efekty.

Bluesová improvizácia s doprovodnou skladbouSmooth jazzová improvizácia s doprovodnou skladbouFolk/Pop riffyJednoduchá bluesová improvizáciaJednoduchý jazzová improvizácia

V tejto sekcii budú pridávané kompozície, ktoré boli vytvorené viacerými hudobnými inštrumentmi. Niekedy bola použitá živá skupina, elektronický zvukový looper (opakovač) alebo soundtrack (zvuková stopa, záznam) na externom zariadení.


Rok: 2010 - 2011

V tejto sekcii boli všetky kompozície nahrávané na elektrickej gitare Epiphone Les Paul Standard, Fender Squier Bullet Strat a nejaké akustickej bicie na elektretový mikrofón. Tieto kompozície boli vytvorené postupne v rokoch 2010 - 2011. V tejto amatérskej skupine boli moji bratia ako bubeník a druhý gitarista. Niektoré kompozície sú len krátne cover verzie. Boli to moje prvé pokusy.

Lenivý bluesFleetKráľ uliceKontempláciaChodecThere She Goes (Krátka cover verzia od skupiny La's)

V tejto časti boli všetky videozáznamy zaznamenané na elektrickej jazzovej gitare Ibanez AF75. Tieto jazzové štandardy som hral podľa oficiálnych nôt s menšími úpravami podľa autorovej knihy. Niektoré skladby obsahovali aj gitarové taby a niektoré noty som si tiež konvertoval na gitarové taby.


Year: 2019

Tieto videokompozície boli vytvorené pomocou jazzovej gitary Ibanez AF75 s snímačom Gibson 57. Všetky skladby boli nahrávané priamo prostredníctvom zvukovej karty Focusrite Scarlett 2i2 a kondenzátorovým mikrofónom MXL 990. Bolo použité plne elektrónkové gitarové kombo VOX AC4 TV. Video bolo natáčané fotoaparátom Nikon D5100 s objektívom Nikkor AF-S DX 35mm f1.8G. Niektoré skladby neobsahujú melodickú linku.


Bluesová improvizácia so sprievodnou skladbou

Backing track: https://www.youtube.com/watch?v=HKfEtmi2qBw

Smooth jazz improvizácia so sprievodnou skladbou

Backing track: https://www.youtube.com/watch?v=YAz2fqRTHm0

Jednoduchá bluesová improvizácia

Jednoduchá jazzová improvizácia

Folk/Pop riffy

Jazz štandard: Harold Arlen - Over the Rainbow (1938)

Jazz štandard: Antonio Carlos Jobim - The Girl from Ipanema (1963)

Jazz štandard: Antonio Carlos Jobim - The Girl from Ipanema (1963) (Another version)

Jazz štandard: Eden Ahbez - Nature Boy (1948) (Light version)

Jazz štandard: Eden Ahbez - Nature Boy (1948) (Dark version)

V tejto časti budú skladby z môjho amatérskeho folkového/jazzového/bluesového hudobného albumu (hudba aj so spevom).


Dátum vydania: nešpeifikované

Album bude inšpirovaný všetkými skladbami na tomto webe, najmä jazzovými baladami, blues a hudobníkmi Karel Plíhal, Joe Pass, B.B. King, Stevie Ray Vaughan a podobne.


[Názov albumu]: Na počesť B.B. King & Joe Pass

PLAYLIST (priebežný, očakávaný):

  Prvá strana
 1. "Markéta" [Blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: B.B. King - Miss Martha King)
 2. "Over the Limit" [Pomalý blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: Stevie Ray Vaughan - Tin Pan Alley)
 3. "Nobody Wants Me" [Blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: Elmore James - Everyday I Have the Blues)
 4. "Joshua" [Blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: B.B. King - Lucille)
 5. "Nevzrušená žena" / She has not excited woman [Blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: B.B. King - I Can Hear My Name and B.B. King - Blind Love)
 6. "Masturbation Alley" [Inštrumentálny blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara] - (Hudba inšpirovaná: T-Bone Walker - Shufflin' The Blues and Albert King - Overall Junction)
 7. "Somewhere in a Smoking Bar" [Electric blues, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: Jimi Hendrix - Once I Had a Woman)

 8. Druhá strana
 9. "Nature Boy" [Jazz-ballad (notový zápis), gitarové inštrumentálne akordické melódie] - Hudba od: Eden Ahbez, Interpret: MTT - Nature Boy
 10. "The Girl from Ipanema" [Jazz-ballad (notový zápis), instrumental chord melody guitar] - Hudba od: Antonio Carlos Jobim, Interpret: MTT - The Girl from Ipanema
 11. "Over the Rainbow" [Jazz-ballad (notový zápis), instrumental chord melody guitar] - Hudba od: Harold Arlen, Interpret: MTT - Over the Rainbow
 12. "My Wild Child" [Jazz-blues, doprovodná akordická gitarová melódia s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: všeobecne Karel Plihal/Joe Pass)
 13. "Nad oblohou hviezd" [Folk-jazz, doprovodná akordická gitarová melódia s vokálom] - (Hudba inšpirovaná: všeobecne Karel Plihal/Joe Pass)
 14. "Slim Cat" [Inštrumentálny jazz-rock, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara] - (Hudba inšpirovaná: Roman Pokorný - Fat Cat)
 15. "Denisa" [Inštrumentálny smooth-jazz, vlastná doprovodná skladba a sólová gitara] - (Hudba inšpirovaná: všeobecne smooth jazz tracks, very similar to MTT - Smooth jazz improvisation)

 16. Bonusové skladby
 17. "Don't Stop Believin'" [Inštrumentálny pop, reprodukcia doprovodná skladba and vocal melody guitar] - (Hudba od: Journey - Don't Stop Believin')
 18. "When the Going Gets Tough" [Inštrumentálny pop, reprodukcia doprovodná skladba and vocal melody guitar] - (Hudba od: Billy Ocean - When the Going Gets Tough)
 19. "The Neverending Story" [Inštrumentálny pop, reprodukcia doprovodná skladba and vocal melody guitar] - (Hudba od: Limahl - The Neverending Story)

Texty všetkých skladieb budú úplne moje vlastné, originálne. Hudba bude inšpirovaná niektorými známymi hudobníkmi. Všetky časti piesní si budem nahrávať sám na amatérskej úrovni. Len pre potešenie.

Všetky tieto hudobné kompozície a texty piesní budú zverejnené na bezplatnom verejnom hudobnom portáli a budú podliehať tzv. Creative Commons licenciou.


Niektoré ukážky od populárnych hudobníkov pre inšpiratívne účely:


Karel Plíhal - Podivná kometa (1992) - external link

Joe Pass - My Old Flame (1974) - external link

B.B. King - Lucille (1967) - external link

Stevie Ray Vaughan - Tin Pan Alley (1984) - external link

T-Bone Walker - Shufflin' The Blues (1968) - external link

B.B. King - Miss Martha King (1949) - external link

Blog/Vlog/Denník

Spisovateľský blog, video blog, denník

Spisovateľský blog

Založený v roku 2014

Populárno-vedecký blog

Blog

Tento blog (len v slovenčine, ale ako preložiteľná webstránka) obsahuje odborné články z niekoľkých disciplín. Články sú písané bezplatnou formou, ale profesionálnejšie ako v iných mojich blogoch. Zo začiatku som písal iba o počítačovej grafike, pretože ma to zaujalo. Neskôr som sa potreboval naučiť ďalšie IT oblasti a tak som začal písať články výukovou formou pre svoju osobnú potrebu. Ostatné disciplíny sú písané názorovou formou.

Tieto články nie sú úplne odborné. Články sú založené na učebnej forme. Všetky články som písal vlastnými slovami s použitou literatúrou.

http://blog.martintimothytimko.net


Platforma:

Wordpress

Video blog

Založený v roku 2017

Audio/Video blog

Video blog

Tento video blog (len v slovenčine/češtine, ale niekedy s anglickými titulkami) obsahuje videá rozdelené do niekoľkých kategórií. Niekoľko videí obsahuje témy z týchto blogov alebo aktuálnych publikácií. Niektoré videá sú klasifikované ako zábavné, iné sú prezentované vo forme kvázi reportáží s vtipným podtónom alebo obsahujú aj vlastné hudobné videoklipy alebo audioknihy.

Je možné povedať, že tento videoblog je koncipovaný ako osobný blog. Videá nie sú honorované a nepodliehajú žiadnej cielenej propagande ani reklame.

http://vlog.martintimothytimko.net


Platforma:

WordpressYouTube

Denník

Založený v roku 2018

Osobný blog

Blog

Tento blog (v angličtine a v slovenčine) obsahuje väčšinou osobné články v kratšej voľnej forme so špecifickými kategóriami. Tieto články sú písané vo forme osobného denníka. Účelom tohto blogu nie je opísať môj osobný život. Ale v tejto podobe je koncepcia tohto blogu.

Dôvodom pre vytvorenie tohto blogu bolo zdokonalenie môjho anglického jazyka a zachytenie môjich voľných myšlienok.

http://diary.martintimothytimko.net


Platforma:

Wordpress

Maľby & foto archív

Maľby, osobné fotografie, certifikáty

V tejto časti budú pridávané umelecké diela a fotografie. Kedysi som často rád kreslil vo voľnom čase a mám vzťah k maliarskemu umeniu. Najradšej fotografujem sám seba.

Táto časť obsahuje niektoré umelecké diela a osobné fotografie. Tieto umelecké diela a fotografie som vytvoril sám. Kreslím vodovými, temperovými a akvarelovými farbami, ale aj rôznymi ceruzkami a niekedy aj uhlíkom. Fotografoval som fotoaparátom Nikon D5100 a objektívom Nikkor 18-55mm (f3,5 - f5,6) alebo 35mm (f1,8).

V tejto časti budú pridávané umelecké diela. Počas štúdia na základnej škole som vyhral školskú kresliarskú súťaž. Rád som kreslil a chcel som študovať architektúru alebo dizajn. Navštevoval som kurz architektonického kreslenia a neskôr na vysokej škole som študoval na stavebnej fakulte, ale týmto smerom som nepokračoval. V každom prípade som mal ešte nejaký vzťah k maľovaniu, kresleniu.

Táto časť obsahuje niekoľko umeleckých diel. Tieto umelecké diela som namaľoval sám. Použil som tieto maliarske potreby.

ArchitektúraFigurálne kresby a anatómiaAbstraktGitarové značky

V tejto časti budú pridávané moje fotografie, pretože kto je dôležitejší ako my sami ? ..srandujem, samozrejme. Fotím sa pre zábavu. Rád sa obdivujem, ale neviem prečo. Vždy vyzerám trochu inak, ale stále som to ja. Fotografie budov, iných objektov alebo spoločenských udalostí nájdete všade na Internete. Ale vaše fotografie sú jedinečné.

Táto časť obsahuje niekoľko osobných fotografií. Tieto fotografie som urobil sám. Fotografoval som fotoaparátom Nikon D5100 a objektívom Nikkor 18-55mm (f3,5 - f5,6) alebo 35mm (f1,8).Táto časť obsahuje moje známky zo štúdia na stavebnej fakulte v rokoch 2003 až 2007. Opakoval som jeden rok a jeden rok som bol medzi dvoma rokmi štúdia, v medziročníku. Nevedel som, či to chcem študovať, často som váhal. Na tejto škole som si obľúbil matematiku. Celkovo som absolvoval päť semestrov z celkového štúdia na stavebnej fakulte. Ďalšie štúdium bolo na fakulte elektrotechniky a informatiky. Známky z tohto štúdia sú neúplné, pretože sa zmenil systém klasifikácie. Známky sa začali zaznamenávať do informačného systému asi od roku 2009. Štúdium som úspešne ukončil v štandardnom čase.Táto časť obsahuje žiacku knižku zo šiesteho ročníka základnej školy v Košiciach v rokoch 1995/1996.Táto časť obsahuje niektoré lístky na vlak od roku 2012.Táto časť obsahuje niekoľko osobných poznámok z obdobia štúdia alebo môjho voľného času.Táto časť obsahuje moje návštevy kurzov anglického jazyka.Táto časť obsahuje niekoľko osobných cvičení počas štúdia na stavebnej fakulte.Táto časť obsahuje niekoľko osobných cvičení z predmetov informatiky.Táto časť obsahuje niekoľko osobných cvičení počas štúdia na fakulte elektrotechniky a informatiky.

Knihy

Programovanie, filozofia, psychológia, populárna literatúra

Medzi moje vášne patrí čítanie kníh. Od svojho detstva som čítal rôznu literatúru. V určitom období som skúšal čítať beletriu, ale nezaujala ma. Ak ma zaujala nejaká beletria, tak som ju počúval vo forme audio knihy. Je to pre mňa lepšia možnosť, pretože na príbehy mám lepšiu audio pamäť. Čítam väčšinou knihy o programovaní, filozofii, psychológii a tiež inú populárno-náučnú literatúru.

Zoznam literatúry, ktorú som študoval. Je tu zoznam mojej osobnej histórie kníh z vedeckej knižnice a nevedeckej knižnice (väčšinou z rokov 2003 až 2008), ale aj kníh, ktoré som si kúpil alebo inak získal.

 • Programování aplikací pro vícejádrové procesory / Darryl Grove
 • Naučte se SQL za 28 dní / Ryan Stephens, Ron Plew, Arie D. Jones
 • Testování softwaru řízené návrhem / Matt Stephens, Doug Rosenberg
 • UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací / Jim Arlow, Ila Neustadt
 • Programování aplikací pro vícejádrové procesory / Darryl Grove
 • Čistý kód / Robert C. Martin
 • Návrhové vzory / Rudolf Pecinovský
 • Jsme inteligentní roboti? / František Novotný
 • Paralelné programovanie. / Ján Kollár
 • Objektové programování : naučte se pravidla objektového myšlení / Ondřej Čada
 • UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. : Průvodce analýzou a návrhem objektově orientovan
 • Softvérové inžinierstvo / S. Russev, Jaroslava Kniežová, Roman Russev
 • Kryptografia v informačnej bezpečnosti / Dušan Levický
 • Databáze v C# 2008 : průvodce programátora / Vidya Vrat Agarwal, James Huddleston ; [překlad: Lu
 • Oracle : správa, programování a použití databázového systému / Luboslav Lacko ; [překlad: M
 • Architektúry počítačových systémov. : Princípy, štruktúrna organizácia, funkcia. / Milan J
 • Lineárne programovanie / Ján Plesník, Jitka Dupačová, Milan Vlach
 • Operačná analýza : zbierka príkladov / Michaela Chocholatá, Zuzana Čičková, Andrea Furková
 • Inteligentní agenty : [tvorba aplikačního software na bázi multiagentových systémů] / Aleš K.
 • Neuronové sítě a neuropočítače. / Mirko Novák
 • Umelá inteligencia : s priloženými projektovými prácami / Pavol Návrat ... [et al.]
 • Neurónové siete a ich aplikácie / Dušan Marček, Milan Marček
 • Java : programujeme profesionálně / Brett Spell ; [překlad Bogdan Kiszka]
 • JSP - Java Server Pages. : Podrobní průvodce začínajícího tvůrce. / Gary Bollinger, Bharathi
 • Matlab-Simulink 1. / Štefan Kozák, Slavomír Kajan
 • Matlab-Simulink 2. / Štefan Kozák
 • ASP.NET 2.0 a C# : tvorba dynamických stránek profesionálně / Matthew MacDonald a Mario Szpuszta
 • XML krok za krokem. / Michael J. Young
 • Počítačová analýza a rozpoznávání obrazu / Z. Sobotka, M. Sobotka
 • Neurónové siete. Inžiniersky prístup. 1. diel., Dopredné siete. / Peter Sinčák, Gabriela Andr
 • Neurónové siete. Inžiniersky prístup. 2. diel., Rekurentné a modulárne siete. / Peter Sinčák
 • Umelá inteligencia v príkladoch / Július Csontó
 • Expertné systémy pre prax. / Jozef Kelemen, Michal Liday
 • Umelá inteligencia. / J. Csontó, T. Sabol
 • Umění programování. 1. díl, Základní algoritmy / Donald E. Knuth ; [překlad: David Krásensk
 • Komponentní architektury COM+, CORBA, EJB / Jindřich Zelený, Josef Nožičk
 • Java na maximum : [101 tipů, knihoven a praktických nápadů pro vaše projekty] / Brian Eubanks
 • DirectX : začínáme programovat / Pavel Pokorný
 • 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java : nejbohatší sbírka řešených problémů a
 • Počítačová grafika - principy a algoritmy. / Jiří Žára...[et al.]
 • Programování v jazyce Java. / David Flanagan
 • Princípy počítačového inžinierstva / Liberios Vokorokos a kolektív
 • Grafové algoritmy / Ján Plesník
 • Algoritmy a zložitosť. / Ján Plávka
 • Algoritmy v jazyku C a C++ : praktický průvodce / Jiří Prokop
 • Matematická logika / Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal
 • Diskrétna matematika. / Michal Bučko, Marián Klešč
 • C# pro zelenáče. / Miroslav Virius
 • C# 2005 : programujeme profesionálně / Christian Nagel ... [et al.] ; [překlad: Jakub Mikulaští
 • Kódování / Jiří Adámek
 • Základy teoretickej informatiky / Igor Bandurič, Eva Rakovská
 • Unix V - programování v systému
 • Linux v kostce. : Pohotová referenční příručka. / Ellen Siever...[et al.]
 • Formálne jazyky a automaty / John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman ; z angl. orig. prel. Branislav Ro
 • Teorie automatů a formálních jazyků
 • Funkcionálne programovanie. / Ján Kollár
 • Funkcionálne a logické programovanie. / Mária Bieliková, Pavol Návrat
 • Řešené příklady v C#, aneb, C# skutečně prakticky / Josef Pirkl
 • Visual C# 2005 - bez předchozích znalostí : průvodce pro samouky / Jeff Kent
 • C# : praktické příklady / Ján Hanák
 • C# začíname programovat. : Podrobný průvodce začínajícího uživatele / Frank Eller
 • Java bez předchozích znalostí : průvodce pro samouky / James Keogh
 • OpenGL : průvodce programátora / Dave Shreiner
 • Mistrovství v jazyce Assembler : [programování, disassembling, analýza kódu] / Vlad Pirogov
 • Umělá inteligence 1. / Vladimír Mařík...[et al.]
 • Grafy a jejich aplikace. / Jiří Demel
 • Jazyky C a C++ : kompletní kapesní průvodce programátora / Miroslav Virius
 • Matematika.: 2 / Budinský, B. - Charvát, J.
 • Matematika 1. / Budinský, B. - Charvát, J.
 • Programujeme grafiku v Microsoft Direct3D. / Walnum, C. - Valík, L
 • Informatika. Úlohy na samostatné riešenie. / Horovčák, P. - Terpák, J.
 • Informatika. Praktikum. / Ledvényi, S. - Ščesný, R.
 • Informatika. Počítače a komunikácia v počítačových sieťach. Pom... / Drlík, P.
 • Informatika. Úlohy na samostatné riešenie. / Horovčák, P. - Terpák, J.
 • Informatika a výpočtová technika. Prehľad stredoškolského učiva... / Drlík, P.
 • Výpočtová technika.. / Psalman, V. - Majheorvá, M.
 • Informatika pre stredné školy. Učebnica. / Kalaš, I.
 • Informatika. / Krajník, Z. - Mozdík, P.
 • Zbierka úloh z programovania. / Andrejková, G. - Kucka, M.
 • Programovanie a algoritmy. / Andrejková, G.
 • Strategické hry na PC. / Čelák, J. - Čeláková, N.
 • Počítačová grafika a spracovanie obrazu. / Ružický, E. - Ferko, A.
 • Multimédia.: současnost budoucnosti / Sokolowsky, P. - Šedivá, Z.
 • Úvod do počítačovej grafiky. / Ružický, E.
 • Základy počítačovej grafiky.. / Zámožík, J.
 • Za tajemstvím počítačových her. / Čeláková, N. - Čelák, J.
 • Moderní počítačová grafika.: [kompletní průvodce metodami 2D a ... / Žára, J. - Beneš, B. - Sochor, J.
 • Internet. Kompletní průvodce. / Grigoleit, U.
 • PHP a MySQL.: rozvoj webových aplikací / Welling, L. - Thomson, L. - Kuklínek, J.
 • Jak pracuje Internet. / Eddings, J.
 • Sieťové služby a Internet. / Novitzká, V. - Paralič, M. - Sobota, B.
 • Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analyt... / Kaprálik, P. - Tvarožek, J.
 • Lineárna algebra. / Bučko, M. - Buša, J. - Schrötter, Š.
 • Matematická analýza.: 2 / Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.
 • Počítače a ich sieťové služby. / Sobota, B.
 • HTML a CSS.: krok za krokem / Wempen, F. - Bábík, J.
 • JavaScript..: Kompletní kapesní průvodce. / Eisenmenger, R.
 • HTML kouzla na Webu.. / Kučera, M.
 • Matematická analýza.: 1 / Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.
 • Počítačová grafika. Principy a algoritmy. / Žára, J. a kol.
 • Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat s příklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle
 • C# a WinForms : programování formulářů Windows / Chris Sells
 • Programujeme 3D hry v jazyce C# :[tři kompletní hry od úplných základů] /Tom Miller
 • Učebnice jazyka C. /Pavel Herout
 • Zpracování obrazu a algoritmy v C# /Michal Dobeš
 • Algoritmy v C.Časti 1-4.,Základy. Datové struktury. Třídění. Vyhledávání. /Robert Sedgewick
 • Algoritmy :datové struktury a programovací techniky /Piotr Wróblewski
 • Objektovo-orientované programovanie :objekty, Java a aspekty /Valentino Vranić
 • Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal. /Václav Kadlec
 • Učíme se programovat v Borland C++ Builder a jazyce C++ /Václav Kadlec
 • Mistrovství v C++ /Stephen Prata ; [překlad: Boris Sokol ... [et al.]
 • Pascal pro střední školy. :Učebnice pro střední školy. /Tomáš Hála
 • Obyčajné diferenciálne rovnice / Michal Greguš, Marko Švec, Valter Šeda
 • Optimálne programovanie / A.Laščiak a kolektív
 • Zbierka úloh z vyššej matematiky 3 / J.Eliaš, J.Horváth, J.Kajan
 • Nula.: životopis jedné nebezpečné myšlenky / Seife, C. - Houserová, J. - Houser, P.
 • Spor o matematizaci světa / P. Kůrka, A. Matoušek, B. Velilcký
 • O štěstí a smyslu života. Můžeme ovládat své prožitky a ovlivňo... / Csikszentmihalyi,M.
 • Zmysel tvojho života. / Kant, I.
 • Poetika.. / Aristoteles
 • Shakespearův svět. / Bejblík, A.
 • Hamlet. Dobrodružstvo textu. / Bžochová-Wild, J.
 • Dějiny divadla. / Brockett, O. G.
 • Milý pornograf. Arthur Schnitzler v súvislostiach. / Grusková, A.
 • Dejiny ženy. Zv. 1. / NEUMANN, S. K.
 • Stredovek, renesancia, barok. / Rybarič, R.
 • Starověk. / O'Neill, A.
 • Dejiny ženy. Zv. 2. / NEUMANN, S. K.
 • Dejiny ženy. Zv. 3. / NEUMANN, S.
 • Dejiny ženy 4. / NEUMANN, S.
 • Psychológia hry. / Eľkonin, D.B.
 • Život s jasným cieľom.: načo som vôbec na zemi? / Warren, R. - Ursíny, P.
 • Intelektuálové. / Johnson, P.
 • Napoleon. / Johnson, P.
 • Ako myslí mozog. Vývin inteligencie v minulosti a dnes. / Calvin, W. H.
 • Ľudský mozog. Putovanie so sprievodcom. / Greenfield, S. A.
 • Filozofie života v hladině alfa. : Kniha úvah a námětů k zamyšlení či meditacím. / Vincent
 • Pamäť a osobnosť / Imrich Ruisel
 • Úvod do kognitivní vědy. : Mysl a myšlení. / Paul Thagard
 • Neuróza a lidský růst. : Zápas o seberealizaci. / Karen Horney
 • Bezectní lidé. : O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném n
 • Melanchólia. / László F. Földényi
 • IQ a inteligence. / N.J. Mackintosh
 • Filozofia a kognitívne vedy. / Ján Rybár...[et al.]
 • Dejiny veľkých ideí / Kevin O´Donnell ; [z anglického originálu preložila Dagmar Šajtyová]
 • Svět Alberta Einsteina : populárně-fyzikální, filozofický a humansiticko-biografický pohled n
 • Prečo máme radi sex? : Evolúcia ľudskej sexuality. / Jared Diamond
 • Dějiny sexuality 1. : Vůle k vědění. / Michel Foucault
 • Dějiny sexuality 2. : Užívání slastí. / Michel Foucault
 • Foucaultovo kyvadlo. / Umberto Eco
 • Nevyšlapaná cesta nekončí. :Duchovní růst ve věku úzkosti. /M. Scott Peck
 • Nevyšlapanou cestou. /M. Scott Peck
 • Co řeknete, až pozdravíte. :Transakční analýza životních scénářů. /Eric Berne
 • Jak si lidé hrají /Eric Berne ; překl. Gabriela Nová
 • Mozek :průvodce po anatomii mozku a jeho funkcích /s předmluvou Cordelie Fine
 • Dejiny mafie. Od jej vzniku po súčasnosť. / Lupo, S.
 • Průvodce dospělostí.: Šance a úskalí druhé poloviny života. / Sheehy, G.
 • O slobode. / John Stuart Mill
 • Film - umění ve vývoji. / Michalek, B.
 • Čeští filmaři, něžní barbaři. (22 + 2 portréty našich režisérů). / Melounek, P.
 • Základy filmové režie 1. / Kulešov, L.V.
 • Sociální mozek / František Koukolík
 • Vzpoura deprivantů : nestvůry, nástroje, obrana / František Koukolík, Jana Drtilová
 • Nejstarší rěmeslo / Lujo Bassermann
 • Vzory kultúry / Ruth Benedict
 • Náčrt amerických dejín / Kol.
 • Lingvistická antropologie, Jazyk, mysl a kultura / Jan Pokorný
 • Jaký jste typ osobnosti? / David Keirsey, Marilyn Bates
 • Clovek, jeho mozek a svet. / Miroslav Orel, Vera Facova a kol.
 • Vase bludy. / Wayne W.Dyer
 • Psychologie, algortimy a umela inteligence na kapitalovych trzich / Jiri Fanta
 • Typologie osobnosti – pratele, milenci, manzele, dospeli a deti / Michal Čakrt
 • Cesty za poznáním. / Irina Radunská
 • Psychologie smysluplnosti existence. / Jaro Křivohlavý
 • Lidstvi Neuronalne korelaty. / F.Koukolik
 • Hudebni psychologie. / Marek Franek
 • Jste introvert ? / Marti Olsen Laneyová
 • Mocenská posedlost / František Koukolík
 • Šimpanz a vesmír / František Koukolík, Pavel Koubský
 • Fyzika priestoročasu / Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler
 • Ako zostaviť dobrý podnikateľský plán. Kľúčové prvky podnikateľ... / Johnson,R.
 • Teória relativity. / Ondrejka, S. - Krajčo, J.
 • Stavebná mechanika..: Riešenie prútových konštrukcií deformačno... / Ravinger, J. - Sokol, M.
 • Neviditeľný konflikt. / Oksanovič, Ľ.
 • Laboratórne cvičenia z fyziky. / Murín, J. - Uhrín, J.
 • Fyzika v príkladoch. / Hajko, V.
 • Ekonomika stavebného podnikania.: riešenie príkladov / Somorová, V.
 • Životné prostredie. / Kvasničková, D. a kol.
 • Všechno o kytarách. / Bacon, T. - Day, P.
 • Statika - príklady. / Vavro, J. - Tvarůžek, J.
 • Statika.: řešené příklady / Stejskal, V.
 • Chémia životného prostredia. / Andruch, V. a kol.
 • Pružnosť a pevnosť 2. / Trebuňa, F. - Jurica, V. - Šimčák, F.
 • Statika stavebných konštrukcií 1. Príklady. / Pavlík, M. a kol.
 • Chémia v životnom prostredí..: Učebné texty pre bakalárske štúd... / Brokeš, P.
 • Hydromechanika pre inžinierov vodnej dopravy. / Jeřábek, J. - Černyšová, Ž.
 • Chémia životného prostredia. / Andruch, V. a kol.
 • Geoekológia a environmentalistika. 1. časť. Krajinná ekológia -... / Drdoš, J.
 • Ekonomika - příklady pro cvičení. / Fialová, H. a kol.
 • Marketing pro všechny. Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému p... / Kunčar, S.
 • Klimatické zmeny v histórii zeme / KONČEK, M.
 • Marketing management. / Kotler, P. - Dolanský, V. - Jurnečka, S.
 • Geodézia v stavebníctve. / Staněk, V. - Hostinová, G.
 • Obnova venkova. / Píša, Z. a kol.
 • Obnova vidieckych sídiel a krajiny v Bielych Karpatoch. Zborník...
 • Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku... / Botík, J. - Ruttkay, M. - Šalkovský, P.
 • Program obnovy vesnice. Kulturně-společenská část.
 • Rozvoj vidieka. (Vybrané aspekty). / Pauhofová, I. - Búšik, J.
 • Obnova zelene vidieckeho sídla. / Feriancová, Ľ.
 • Betónové a murované prvky. / Fillo, Ľ. a kol.
 • Elektronické hry. / Paskalev, Ž.B.
 • Geometrické modelování a jeho použití v CAD.: výukový seminář k... / Slavík, P. - Žára, J.
 • Marihuana. / Doležal, J. X.
 • Kniha o marihuaně. Kompilace. / Dupal, L.
 • Multimédia.: současnost budoucnosti / Sokolowsky, P. - Šedivá, Z.
 • Krajinná ekologie. / Forman, R. T. - Godron, M.
 • Mechanika zemín. / Jesenák, J.
 • Hydromechanika v příkladech. Návody na cvičení. / NOSKIEVIČ, J.
 • Hydromechanika. / Súkup, J.
 • Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia.. / Majdúch, D. - Hudoba, I.
 • Navrhování ocelových konstrukcí podle revidované ČSN 73 1401. / Kol.
 • Ocelové konstrukce. / Cmíral, V.
 • Betonové stavitelství 1. / Jílek, A.- Novák, V.
 • Kovové a drevené konštrukcie. / Benková, A. - Draškovič, F. - Kalousek, V.
 • Kovové konštrukcie 2. Pomôcka na cvičenie. Príklady výpočtu kon... / Kalousek, L.
 • Meteorologia a klimatologia / CHROMOV, S.P.
 • Návody ke cvičením z geodézie. / Culek, J. - Pažourek, J. - Veselý, M.
 • Drevené konštrukcie..: Príklady. / Dutko, P.
 • Životné prostredie. / Šimunek, P. - Kluch, K. - Tkáč, J.
 • Ochrana životního prostředí. / Pech, K. - Bláhová, O. - Dirner, V.
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. / Kozová, M.
 • Počasie. / Farndon, J.
 • Velký pranostikon..: 3000 pranostik. / Vašků, Z.
 • Slovenské pranostiky. O kalendárnych mesiacoch, ročných obdobia...
 • Cudzorodé látky a ich riziká.: (monografia)] / Hudák, J. - Tóth, J. - Tomáš, J.
 • Meteorológia včera a dnes.: pokroky meteorológie a ich aplikácie / Šamaj, F.
 • Statické tabulky. / Hořejší, J.
 • Geodézia. / Šütti, J.
 • Betónové konštrukcie.: navrhovanie podľa EN 1992-1-1 / Bilčík, J. - Fillo, Ľ. - Halvoník, J.
 • Kovové konstrukce. Pomůcka pro cvičení. / Sýkora, K.
 • Vykresy vyztuze / DRDA, M.
 • Elektricke odlucovace / BOHM, J.
 • Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. / Tölgyessy, J. - Piatrik, M.
 • Mechanika tekutín a termomechanika.: mechanika tekutín. Časť 1 / Böszörményi, L.
 • Základy elektrotechnického inžinierstva 1. Prednášky. / Orendáč, M.
 • Elektronika pre 3. ročník SPŠE. / Ráček, V. - Mádel, P.
 • Teoretická elektrotechnika 1.: prednášky / Tomčíková, I.
 • Základy inžinierstva materiálov. / Pietriková, A. - Banský, J.
 • Operačná analýza : návody na cvičenia. 2 / Josef Volek ... [et al.]
 • Operačná analýza / Martin B. Fronc
 • Logické systémy / Bača Ján
 • Opravdové blues / Robert Palmer
 • Blues-rocková gitara. 1. diel., Základy bluesovej hry. / P. Stolárik
 • Škola hry na kytaru - základní kurz. Kytara. : Určeno též pro samouky. / Stanislav Barek
 • Kytara : jazz, rock, blues / Luboš Andršt
 • Obecna biologie / Alexej Romanovsky

Historia 04.03.2005 - 13.02.2008

Por. Názov/Autor Signatúra Vrátená
1.O štěstí a smyslu života. Můžeme ovládat své prožitky a ovlivňo... / Csikszentmihalyi, M.III.17870304.03.2005
2.Matematika.: 2 / Budinský, B. - Charvát, J.IV.15646823.03.2005
3.Ako zostaviť dobrý podnikateľský plán. Kľúčové prvky podnikateľ... / Johnson, R.III.18587808.04.2005
4.Teória relativity. / Ondrejka, S. - Krajčo, J.V.19849208.04.2005
5.Stavebná mechanika..: Riešenie prútových konštrukcií deformačno... / Ravinger, J. - Sokol, M.V.19554211.04.2005
6.Matematika 1. / Budinský, B. - Charvát, J.IV.13091919.04.2005
7.Zmysel tvojho života. / Kant, I.I.6523313.05.2005
8.Neviditeľný konflikt. / Oksanovič, Ľ.II.32315913.05.2005
9.Laboratórne cvičenia z fyziky. / Murín, J. - Uhrín, J.V.18428013.05.2005
10.Fyzika v príkladoch. / Hajko, V.IV.15773009.06.2005
11.Ekonomika stavebného podnikania.: riešenie príkladov / Somorová, V.V.21224905.09.2005
12.Čeští filmaři, něžní barbaři. (22 + 2 portréty našich režisérů). / Melounek, P.IV.17317919.09.2005
13.Životné prostredie. / Kvasničková, D. a kol.IV.18697819.09.2005
14.Všechno o kytarách. / Bacon, T. - Day, P.V.19332219.09.2005
15.Statika - príklady. / Vavro, J. - Tvarůžek, J.V.20018719.10.2005
16.Statika.: řešené příklady / Stejskal, V.V.17692221.11.2005
17.Chémia životného prostredia. / Andruch, V. a kol.III.18845123.11.2005
18.Pružnosť a pevnosť 2. / Trebuňa, F. - Jurica, V. - Šimčák, F.IV.18286723.11.2005
19.Programujeme grafiku v Microsoft Direct3D. / Walnum, C. - Valík, L.IV.19073509.12.2005
20.Statika stavebných konštrukcií 1. Príklady. / Pavlík, M. a kol.V.14237430.01.2006
21.Poetika.. / AristotelesIII.17338523.02.2006
22.Chémia v životnom prostredí..: Učebné texty pre bakalárske štúd... / Brokeš, P.IV.17054310.03.2006
23.Hydromechanika pre inžinierov vodnej dopravy. / Jeřábek, J. - Černyšová, Ž.V.19247310.03.2006
24.Shakespearův svět. / Bejblík, A.I.7166313.03.2006
25.Hamlet. Dobrodružstvo textu. / Bžochová-Wild, J.III.18407413.03.2006
26.Dějiny divadla. / Brockett, O. G.IV.18174313.03.2006
27.Informatika. Úlohy na samostatné riešenie. / Horovčák, P. - Terpák, J.IV.18476216.03.2006
28.Chémia životného prostredia. / Andruch, V. a kol.III.18845122.03.2006
29.Geoekológia a environmentalistika. 1. časť. Krajinná ekológia -... / Drdoš, J.V.20657922.03.2006
30.Hamlet. Dobrodružstvo textu. / Bžochová-Wild, J.III.18407427.03.2006
31.Milý pornograf. Arthur Schnitzler v súvislostiach. / Grusková, A.IV.18300727.03.2006
32.Ekonomika - příklady pro cvičení. / Fialová, H. a kol.V.18801327.03.2006
33.Marketing pro všechny. Marketing spolehlivá cesta k úspěšnému p... / Kunčar, S.III.15940629.03.2006
34.Informatika. Praktikum. / Ledvényi, S. - Ščesný, R.III.19066631.03.2006
35.Informatika. Počítače a komunikácia v počítačových sieťach. Pom... / Drlík, P.IV.18264431.03.2006
36.Informatika. Úlohy na samostatné riešenie. / Horovčák, P. - Terpák, J.IV.18476231.03.2006
37.Informatika a výpočtová technika. Prehľad stredoškolského učiva... / Drlík, P.V.19332507.04.2006
38.Výpočtová technika.. / Psalman, V. - Majheorvá, M.V.19367307.04.2006
39.Informatika pre stredné školy. Učebnica. / Kalaš, I.V.21153607.04.2006
40.Klimatické zmeny v histórii zeme / KONČEK, M.II.8348725.05.2006
41.Informatika. / Krajník, Z. - Mozdík, P.III.19057025.05.2006
42.Ekonomika stavebného podnikania - praktikum. / Romancová, I. - Somorová, V. - Trávnik, I.V.21224713.06.2006
43.Marketing management. / Kotler, P. - Dolanský, V. - Jurnečka, S.V.21397713.06.2006
44.Dejiny ženy. Zv. 1. / NEUMANN, S. K.IV.6882611.07.2006
45.Zbierka úloh z programovania. / Andrejková, G. - Kucka, M.V.17446613.09.2006
46.Programovanie a algoritmy. / Andrejková, G.V.20956213.09.2006
47.Stredovek, renesancia, barok. / Rybarič, R.IV.12720718.09.2006
48.Starověk. / O'Neill, A.V.18735918.09.2006
49.Základy filmové režie 1. / Kulešov, L.V.V.11447919.09.2006
50.Dejiny ženy. Zv. 2. / NEUMANN, S. K.IV.6882703.10.2006
51.Geodézia v stavebníctve. / Staněk, V. - Hostinová, G.V.20385006.10.2006
52.Obnova venkova. / Píša, Z. a kol.II.35037416.10.2006
53.Obnova vidieckych sídiel a krajiny v Bielych Karpatoch. Zborník... /  V.19502916.10.2006
54.Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku... / Botík, J. - Ruttkay, M. - Šalkovský, P.V.20301016.10.2006
55.Program obnovy vesnice. Kulturně-společenská část. /  III.16030227.10.2006
56.Dejiny ženy. Zv. 3. / NEUMANN, S.IV.7040027.10.2006
57.Rozvoj vidieka. (Vybrané aspekty). / Pauhofová, I. - Búšik, J.V.20589727.10.2006
58.Obnova zelene vidieckeho sídla. / Feriancová, Ľ.V.21475927.10.2006
59.Dejiny ženy 4. / NEUMANN, S.IV.7040106.11.2006
60.Umělá inteligence 1. / Mařík, V. a kol.IV.17175624.11.2006
61.Umelý život. / Csontó, J. - Palko, M.IV.18778924.11.2006
62.Betónové a murované prvky. / Fillo, Ľ. a kol.V.20385205.12.2006
63.Elektronické hry. / Paskalev, Ž.B.II.29566814.12.2006
64.Geometrické modelování a jeho použití v CAD.: výukový seminář k... / Slavík, P. - Žára, J.II.33447514.12.2006
65.Strategické hry na PC. / Čelák, J. - Čeláková, N.II.35434614.12.2006
66.Marihuana. / Doležal, J. X.III.17548614.12.2006
67.Kniha o marihuaně. Kompilace. / Dupal, L.III.17704514.12.2006
68.Počítačová grafika a spracovanie obrazu. / Ružický, E. - Ferko, A.IV.16916314.12.2006
69.Multimédia.: současnost budoucnosti / Sokolowsky, P. - Šedivá, Z.IV.19581314.12.2006
70.Úvod do počítačovej grafiky. / Ružický, E.V.17723014.12.2006
71.Základy počítačovej grafiky.. / Zámožík, J.V.19914714.12.2006
72.Film - umění ve vývoji. / Michalek, B.II.25953415.01.2007
73.Psychológia hry. / Eľkonin, D.B.II.28464815.01.2007
74.Za tajemstvím počítačových her. / Čeláková, N. - Čelák, J.III.16872115.01.2007
75.Moderní počítačová grafika.: [kompletní průvodce metodami 2D a ... / Žára, J. - Beneš, B. - Sochor, J.IV.19686315.01.2007
76.Krajinná ekologie. / Forman, R. T. - Godron, M.IV.16851330.01.2007
77.Život s jasným cieľom.: načo som vôbec na zemi? / Warren, R. - Ursíny, P.IV.19386606.02.2007
78.Mechanika zemín. / Jesenák, J.V.18935206.02.2007
79.Hydromechanika v příkladech. Návody na cvičení. / NOSKIEVIČ, J.V0.372820.02.2007
80.Hydromechanika. / Súkup, J.V.19510823.02.2007
81.Betónové konštrukcie. Návody na cvičenia.. / Majdúch, D. - Hudoba, I.V.19477926.02.2007
82.Navrhování ocelových konstrukcí podle revidované ČSN 73 1401. / Kol.II.30633527.02.2007
83.Ocelové konstrukce. / Cmíral, V.II.33478627.02.2007
84.Betonové stavitelství 1. / Jílek, A.- Novák, V.III.13626927.02.2007
85.Kovové a drevené konštrukcie. / Benková, A. - Draškovič, F. - Kalousek, V.V.18696627.02.2007
86.Kovové konštrukcie 2. Pomôcka na cvičenie. Príklady výpočtu kon... / Kalousek, L.V.18839727.02.2007
87.Meteorologia a klimatologia / CHROMOV, S.P.IV.6256401.03.2007
88.Návody ke cvičením z geodézie. / Culek, J. - Pažourek, J. - Veselý, M.V.12859014.03.2007
89.Návody ke cvičením z geodézie. / Culek, J. - Pažourek, J. - Veselý, M.V.12859014.03.2007
90.Drevené konštrukcie..: Príklady. / Dutko, P.V.20024014.03.2007
91.Drevené konštrukcie..: Príklady. / Dutko, P.V.20024014.03.2007
92.Životné prostredie. / Šimunek, P. - Kluch, K. - Tkáč, J.V.17547416.03.2007
93.Životné prostredie. / Šimunek, P. - Kluch, K. - Tkáč, J.V.17547416.03.2007
94.Ochrana životního prostředí. / Pech, K. - Bláhová, O. - Dirner, V.V.18082516.03.2007
95.Ochrana životního prostředí. / Pech, K. - Bláhová, O. - Dirner, V.V.18082516.03.2007
96.Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. / Kozová, M.V.21267016.03.2007
97.Posudzovanie vplyvov na životné prostredie. / Kozová, M.V.21267016.03.2007
98.Počasie. / Farndon, J.II.35525021.03.2007
99.Počasie. / Farndon, J.II.35525021.03.2007
100.Velký pranostikon..: 3000 pranostik. / Vašků, Z.IV.18863026.03.2007
101.Velký pranostikon..: 3000 pranostik. / Vašků, Z.IV.18863026.03.2007
102.Slovenské pranostiky. O kalendárnych mesiacoch, ročných obdobia... /  I.6878628.03.2007
103.Slovenské pranostiky. O kalendárnych mesiacoch, ročných obdobia... /  I.6878628.03.2007
104.Cudzorodé látky a ich riziká.: (monografia)] / Hudák, J. - Tóth, J. - Tomáš, J.IV.19020128.03.2007
105.Cudzorodé látky a ich riziká.: (monografia)] / Hudák, J. - Tóth, J. - Tomáš, J.IV.19020128.03.2007
106.Meteorológia včera a dnes.: pokroky meteorológie a ich aplikácie / Šamaj, F.IV.19624428.03.2007
107.Meteorológia včera a dnes.: pokroky meteorológie a ich aplikácie / Šamaj, F.IV.19624428.03.2007
108.Meteorologia a klimatologia / CHROMOV, S.P.IV.6256402.04.2007
109.Meteorologia a klimatologia / CHROMOV, S.P.IV.6256402.04.2007
110.Statické tabulky. / Hořejší, J.III.17342926.04.2007
111.Geodézia. / Šütti, J.IV.16392226.04.2007
112.Betónové konštrukcie.: navrhovanie podľa EN 1992-1-1 / Bilčík, J. - Fillo, Ľ. - Halvoník, J.IV.19569326.04.2007
113.Kovové konstrukce. Pomůcka pro cvičení. / Sýkora, K.V.18189126.04.2007
114.Drevené konštrukcie. / Dutko, P.V.18994126.04.2007
115.Kovové konštrukcie 1..: Príručka pre navrhovanie prvkov oceľový... / Baláž, I. - Agócs, Z.V.19001726.04.2007
116.Betónové konštrukcie..: Výkresová dokumentácia - pomôcka pre cv... / Hájek, F. - Bolha, Ľ.V.19760726.04.2007
117.Drevené konštrukcie..: Príklady. / Dutko, P.V.20024026.04.2007
118.Murované konštrukcie.: navrhovanie podľa zásad STN P ENV 1996-1-1 / Hroncová, Z.V.21392026.04.2007
119.Vykresy vyztuze / DRDA, M.V0.684926.04.2007
120.Dejiny mafie. Od jej vzniku po súčasnosť. / Lupo, S.III.19024621.05.2007
121.Elektricke odlucovace / BOHM, J.IV.8829028.05.2007
122.Zbierka úloh z programovania. / Andrejková, G. - Kucka, M.V.17446628.05.2007
123.Betónové konštrukcie. Dimenzovanie podľa prvej skupiny medzných... / Filo, Ľ. - Benko, V.V.18449828.05.2007
124.Betónové konštrukcie. Pomôcky na cvičenia z betónových konštruk... / Vrabec, J. a kol.V.18696528.05.2007
125.Internet. Kompletní průvodce. / Grigoleit, U.IV.17496505.06.2007
126.PHP a MySQL.: rozvoj webových aplikací / Welling, L. - Thomson, L. - Kuklínek, J.IV.19691705.06.2007
127.Jak pracuje Internet. / Eddings, J.V.19488705.06.2007
128.Sieťové služby a Internet. / Novitzká, V. - Paralič, M. - Sobota, B.V.21301905.06.2007
129.Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. / Tölgyessy, J. - Piatrik, M.V.18359720.06.2007
130.Cvičenia z geodézie. / Cebecauer, D. - Štubňa, J. - Tóthová, J.V.18864420.06.2007
131.Mechanika tekutín a termomechanika.: mechanika tekutín. Časť 1 / Böszörményi, L.V.17646902.07.2007
132.Nula.: životopis jedné nebezpečné myšlenky / Seife, C. - Houserová, J. - Houser, P.III.20166214.09.2007
133.Intelektuálové. / Johnson, P.IV.17068114.09.2007
134.Napoleon. / Johnson, P.IV.18985314.09.2007
135.Základy elektrotechnického inžinierstva 1. Prednášky. / Orendáč, M.V.18715426.09.2007
136.Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analyt... / Kaprálik, P. - Tvarožek, J.II.31075212.10.2007
137.Lineárna algebra. / Bučko, M. - Buša, J. - Schrötter, Š.III.20138312.10.2007
138.Elektronika pre 3. ročník SPŠE. / Ráček, V. - Mádel, P.III.20453512.10.2007
139.Matematická analýza.: 2 / Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.III.20657529.10.2007
140.Počítače a ich sieťové služby. / Sobota, B.IV.18400229.10.2007
141.PHP a MySQL.: rozvoj webových aplikací / Welling, L. - Thompson, L.IV.19040629.10.2007
142.HTML a CSS.: krok za krokem / Wempen, F. - Bábík, J.IV.19921429.10.2007
143.JavaScript..: Kompletní kapesní průvodce. / Eisenmenger, R.I.6946629.11.2007
144.HTML kouzla na Webu.. / Kučera, M.IV.18913829.11.2007
145.Průvodce dospělostí.: Šance a úskalí druhé poloviny života. / Sheehy, G.IV.18993529.11.2007
146.Teoretická elektrotechnika 1.: prednášky / Tomčíková, I.IV.19096329.11.2007
147.Základy inžinierstva materiálov. / Pietriková, A. - Banský, J.IV.19304829.11.2007
148.Sieťové služby a Internet. / Novitzká, V. - Paralič, M. - Sobota, B.V.21301929.11.2007
149.Matematická analýza.: 1 / Džurina, J. - Grinčová, A. - Pirč, V.III.20657705.12.2007
150.Ako myslí mozog. Vývin inteligencie v minulosti a dnes. / Calvin, W. H.IV.18372609.01.2008
151.Počítače a ich sieťové služby. / Sobota, B.IV.18400109.01.2008
152.Ľudský mozog. Putovanie so sprievodcom. / Greenfield, S. A.IV.18454309.01.2008
153.Základy inžinierstva materiálov. / Pietriková, A. - Banský, J.IV.19454513.02.2008
154.PHP a MySQL.: rozvoj webových aplikací / Welling, L. - Thomson, L. - Kuklínek, J.IV.19691613.02.2008
155.Počítačová grafika. Principy a algoritmy. / Žára, J. a kol.IV.16903405.03.2008
156.Moderní počítačová grafika.: [kompletní průvodce metodami 2D a ... / Žára, J. - Beneš, B. - Sochor, J.IV.19686305.03.2008

Č.K.O.

Často kladené otázky
Máte niečo spoločné s Timkom a ich kapelou No Name ?

Nie, nemám, máme iba rovnaké priezviská.

Prečo používate meno Timothy, keď ste Slovák ?

Druhé meno Timothy používam od júna 2017, takže to nie je moje pôvodné priezvisko. Čiastočne ma inšpirovali naše ženy, ktoré niekedy majú tri mená. Môj otec má rovnaké celé meno, a preto je doplnkové meno Timothy určené pre lepšie rozlíšenie a lepšiu podobu zahraničného ekvivalentu môjho pôvodného priezviska.

Neviem, či viete, ale na svojej webovej stránke máte gramatické chyby.

Prepáčte, ale toto nie je otázka.

Akej profesii sa venujete ?

Vyštudoval som informatiku, som programátor, ale toto povolanie ma veľmi nebaví. Vnímam to skôr ako záľubu.

Myslíte si o sebe, že ste najlepší maliar na svete ?

Naozaj nie som. V minulosti som mal rád kreslenie a čiastočne som študoval architektúru, navštevoval som kurzy kreslenia a vyhral som detskú súťaž v kreslení. Mám nejaký vzťah k kresleniu.

Nezdá sa vám, že ste namyslený ?

Nie, ale niekedy to tak vyzerá.

Máte nejaké americký pôvod ? Pretože meno Timothy je zahraničné meno.

Nemám. Som polovičný Slovák a polovičný Róm. V skutočnosti sa ma to nikto nikdy nepýtal, ale ak ma niekto poznal, bolo to zvyčajne prvé, čo o mne povedal. Cítim sa psychicky ako Slovák, ale som trochu nešpecificky odlišný a to bol čiastočne aj dôvod, prečo som si doplnil meno Timothy.

Myslíte si o sebe, že ste najlepší gitarista na svete ?

Nie, nie som. Na gitare hrám od svojich 13 rokov, ale nie som profesionálny hráč. Hrám len pre zábavu.

Myslíte si o sebe, že ste najlepší programátor na svete ?

Nie, nie som. Programovaniu sa venujem od 10 rokov, ale len ako hobby. Študoval som informatiku pre svoju osobnú potrebu. Chcel som získať všeobecný prehľad o informatike a širšie vedomosti z matematiky. V praxi nepotrebujete IT školu.

Aké je vaše IQ ?

113

Čo znamená ten graf v spodnej časti obrazovky ?

42

Prečo máte blog a tiež píšete publikácie ?

Zo začiatku som mal iba blog. Mal som málo článkov. Neskôr som ich pridal viac a keď ich bolo veľa, prepísal som ich na kompaktnejšiu formu ako súbory pdf.

Prečo máte vo svojej fotogalérii toľko fotografií vás samotných ?

Pretože sa chcem predstaviť v najobjektívnejšej a najautentickejšej verzii. Nepoužívam žiadne extrémne počítačové filtre, niekedy stačí retuš dočasných vyrážok (Stamp Tool) na tvári a mierne prisvietenie celkovej úrovne fotografie (Levels: 1.2).

Prečo majú vaše webové stránky taký zmiešaný charakter ?

Je to z toho dôvodu, pretože sa chcem vyjadrovať komplexne, v historickej podobe od minulosti po súčasnosť s dôrazom na osobnú stránku.

Čo je Č.K.O. ?

Často kladené otázky.

Máte dobrú postavu a dobre sa obliekate, ale to je asi tak všetko.

Prepáčte, ale toto nebola otázka.

Kontakt

Vanitas vanitatum
Ten, kto hľadá metódy bez toho, aby mal na mysli určitý problém, hľadá väčšinou márne. -- David Hilbert
http://martintimothytimko.net